Home Onze projecten Infra Automation Realisatie van Europa’s grootste draaibrug

Realisatie van Europa’s grootste draaibrug

Port Of Zeebrugge - België
Sector Infra Automation
Scope Bruggen
Land België

Om in de haven van Zeebrugge de twee oevers van het verbindingsdok over een afstand van 400 meter veilig met elkaar te verbinden, was Port Of Zeebrugge op zoek naar een betrouwbare partner. Die vonden ze in de Tijdelijke Maatschap Artes Depret – Artes Roegiers – Victor Buyck Steel Construction – Agidens. Het uiteindelijke resultaat? De grootste beweegbare brug van Europa realiseren, met een overspanning van 130 meter. Na oplevering zal Agidens Infra Automation achttien jaar lang verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Na een intensief D&B-tendertraject heeft Port Of Zeebrugge aan de Tijdelijke Maatschap Artes Depret – Artes Roegiers – Victor Buyck Steel Construction – Agidens de opdracht gegund voor het design en de bouw van een nieuwe, beweegbare brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge. De nieuwe brug vervangt de kleinere beweegbare brug in het Verbindingsdok en maakt – naast een betere verbinding voor het havenverkeer – ook de achterhaven veiliger voor fietsers.

Uitdagingen en oplossingen

Naast het veilig verbinden van de twee oevers, moest het mogelijk zijn de verbinding te onderbreken met een doorvaartopening van 55 meter. De gunningscriteria waren het oplossingsvrij opleveren van de brug, en betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid, in combinatie met de prijs. Belangrijk daarbij was ook dat de brug ‘ingepast in de omgeving’ diende te worden.

Onze oplossing bestaat in het voorzien van een centraal hef- en draaimechanisme dat de 2.200 ton wegende draaibrug in 150 seconden opheft en 90 graden draait, zonder een actief centreer- of vergrendelingsmiddel. Dit systeem laat, in volledige redundantie, toe om met een minimum aan bewegingen de brug veilig en efficiënt te bewegen. Omdat de brug opgeheven wordt door acht vijzels is de uitdaging de brug perfect horizontaal te houden. Bij het draaien vormde vooral de noodstop een uitdaging, want het gevaar bestond dat de centrale pijler zou afbreken.

Omvangrijke scope

Advies & consulting

Process design / engineering

Software engineering

E&I engineering

Safety engineering

Constructie

Automatisatie & systeemintegratie

Testen & ingebruikname

Maintenance & service support

Cyber security

Resultaten

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Installatie is volledig redundant, zowel de aandrijving als de bediening en de besturing.

Onderhoudbaarheid

Minder componenten en zo weinig mogelijk slijtagegevoelige onderdelen gebruikt. Bovendien is de brug in alle mogelijke posities toegankelijk.

Bedienbaarheid

De bediening is gelijkaardig aan de andere installaties in het beheer van Port Of Zeebrugge.

Veiligheid

Bovendien zorgen we voor een betere veiligheid (SIL 2). De installatie is gebouwd volgens de best practices op het gebied van machineveiligheid en cyberbeveiliging.