Home Onze projecten Energies Vlekkeloze migratie Siemens PLC’s tijdens productie bij IVM

Vlekkeloze migratie Siemens PLC’s tijdens productie bij IVM

IVM - België
Sector Energies
Scope Migratie PLC's
Land België

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland’, kortweg IVM, staat in voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval op een milieuvriendelijke wijze. In hun uitgebreid takenpakket zit ook de verbranding van restafval met omzetting tot elektrische energie (ongeveer 7MW momenteel). Twee verbrandingsovens verwerken op weekbasis zo’n 2.000 ton afval.

Verbrandingsovens met rookgaswassing

Tijdens de verbranding van het afval worden de rookgassen van de verbrandingsovens grondig gereinigd, dit om de uitstoot van schadelijke stoffen tot ver onder te toegelaten waarden te verminderen. Voor de automatisering van de rookgasreinigers worden 2 Siemens S5 PLC’s en het redundant FactoryLink systeem gebruikt.

Bedrijfszekerheid

Om bedrijfszekerheid naar de toekomst toe te verzekeren heeft IVM het besluit genomen om de S5 PLC’s (die ‘end of life’ zijn) van de rookgasreinigers te vervangen door S7 PLC’s en het FactoryLink systeem naar de nieuwe automatisering aan te passen. Op deze manier wordt er overgeschakeld naar de technologie van vandaag en is support en ondersteuning de komende jaren opnieuw gegarandeerd.

Betrouwbare automatiseringspartner

Voor de uitvoering van dit uitdagend project was een betrouwbare en kwalitatieve automation partner nodig. IVM koos Agidens op basis van de economisch én technologisch meest aantrekkelijke aanbieding waarbij de ervaring die Agidens had in dit soort kritische migratieprojecten een belangrijke rol speelde. En om de betrouwbaarheid op vlak van planning, competenties en kwaliteit. De uitdagingen in dit project waren de migratie uitvoeren binnen de beschikbare én beperkte ombouwtijd waarbij een zo hoog mogelijke productiecapaciteit behouden moest blijven.

Doelstellingen voor migratie

De belangrijkste doelstellingen voor de migratie die door IVM en Agidens samen zijn opgesteld:

  • De belangrijkste doelstellingen voor de migratie die door IVM en Agidens samen zijn opgesteld:
  • Vervanging van de S5-hardware, upgrade van de PLC-applicatie en wijziging van de Scada-applicatie
  • Werking van minimaal één oven garanderen tijdens de ombouw, m.a.w. geen productieonderbreking
  • Organisatie van ombouw in verschillende fasen en in een zeer beperkte ombouwtijd
  • Opzet van een fall-back scenario
  • 24-uursondersteuning van IVM tijdens de opstartperiode van de vernieuwde installatie
  • Oplevering van de nodige as-built documenten na de ombouw

Dankzij de goede samenwerking, de kennis en de inzet van de projectmensen van IVM in combinatie met de kennis en ervaringen van migraties bij Agidens werden de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots bereikt!

Klaar voor de toekomst

Door de realisatie van dit project beschikt IVM over een modern, betrouwbaar automatiseringssysteem waarin gegarandeerde ondersteuning en bedrijfszekerheid naar de toekomst toe centraal staat en waarmee de efficiënte en milieuvriendelijke verwerking van het huisvuil in de regio Meetjesland ook voor de komende jaren is gegarandeerd.

Agidens deliverables

Analyse bestaande automatisering

S5 en FactoryLink applicaties, communicatie met andere PLC’s, functionele en technische beschrijving,
elektrische schema’s, check as-built situatie, opstellen fall-back scenario

Engineering nieuwe automatisering

Voozien van concept, testplan, elektrische schema’s in Eplan P8

Conversie bestaande applicaties

Tijdens de conversie werd de functionele beschrijving as-built gemaakt via ‘reverse engineering’ door nazicht
van de bestaande documenten tijdens migratie

In-house testen

Volledige functionaliteit intensief testen conform het testplan

Factory Acceptance Tests (FAT) met IVM

Doornemen resultaten van in-house testen en hertesten via steekproeven

Voorbereiding werken On-Site

Opstellen van work break down en detailplanning

Ombouw On-Site

Vervanging hardware materialen, nieuwe bekabeling voorzien, inladen nieuwe software applicaties,
communicatietesten, I/O en functionele testen

Support tijdens herindienstname

24/24 stand-by gedurende de eerste dagen na ombouw, training operators en technici over de nieuwe situatie