ATEX engineering: advies, ondersteuning en training

ATEX staat voor ATmosphères Explosibles en geeft de relatie weer tussen explosiegevaar en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Explosiegevaar kan voorkomen bij het gebruik van gassen en/of stoffen, of bij het ontstaan van gassen en/of stoffen als nevenproduct.

Belangrijke richtlijnen met betrekking tot ATEX

De ‘sociale- of werkgeversrichtlijn’ 1999/92/EG (ATEX 153) gaat erover dat werkgevers zorg dienen te dragen voor een explosieveilige werkomgeving.

De ‘productrichtlijn’ 2014/34/EU (ATEX 114) bepaalt de voorschriften voor apparaten en installaties welke actief zijn in zones waar stof- en/of gasexplosiegevaar mogelijk is.

Onze ATEX-dienstverlening

  • Advies en ondersteuning om uw werkplaatsen/ruimten te ontzien of beheersbaar te maken conform de ATEX-wet- en regelgeving (ATEX 153).
  • Advies en ondersteuning om producten of installaties zodanig te ontwerpen of beheersbaar te maken dat ze voldoen aan ATEX 114.
  • Opstellen van explosieveiligheidsdocument (EVD).
  • Opstellen van zonering, inclusief zoneringstekeningen.
  • Het verzorgen van tailormade trainingen.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Energies? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.