Energieaudits

Energieaudits

De eerste stap in de omslag naar een energiebewust beheer van assets is het verwerven van inzicht in de energiestromen. Wie energie wil besparen, moet eerst weten waar, wanneer en waarom die energie verbruikt wordt.

Aanpak energieaudits

De aanpak van Agidens’ Energy & Sustainability Team omvat drie auditniveaus waarbij de verschillende verbruikers en processen steeds gedetailleerder in kaart worden gebracht en op basis waarvan een passend optimalisatieplan wordt uitgewerkt.

Energieaudit level 1

Bij een Level 1 audit brengen onze energiedeskundigen de belangrijkste energiestromen (WAGES: water, air, gas, electricity en steam) in kaart en gaan ze op zoek naar energieverspilling en mogelijke quick win energiebesparende maatregelen. Hierbij baseren ze zich op historische verbruiksgegevens en technische data (machinelijsten, data over draaiuren, visuele inspecties …). In het rapport worden de quick wins toegelicht:

  • Welke instellingen of processen kunnen geoptimaliseerd worden?
  • Waar kan een gedragsverandering van medewerkers het verschil maken?
  • Welke herstellingen of upgrades zullen een significante besparing opleveren?
  • Waar kan het energiecontract geoptimaliseerd worden?

Energieaudit level 2

Bij een Level 2 audit bouwen we verder op de resultaten van de Level 1 audit om het detailinzicht uit te breiden. Waar nodig worden tijdelijke, mobiele energiemetingen uitgevoerd om ontbrekende informatie te verzamelen of om initiële resultaten praktisch te verifiëren. Opportuniteiten voor energiebesparende maatregelen worden in meer detail onderzocht, waarbij verschillende technologieën worden geëvalueerd, en de rendabiliteit van de maatregel wordt berekend.

Energieaudit level 3

De Level 3 audit is gericht op een langetermijn-energiestrategie. De inzichten uit de Level 1 en Level 2 audits worden verwerkt in een energieplan, waarin prioriteiten worden toegekend aan de verschillende energiebesparende maatregelen. Verder wordt ook onderzocht hoe energiebeheer structureel georganiseerd kan worden in de organisatie: welke stakeholders, welke EnPIs, welke parameters …

Het doel van een Level 3 audit is niet alleen het realiseren van de energiebesparende maatregelen, maar ook het opvolgen en bestendigen van deze verbeteringen, zodat een cyclus van contiue verbetering mogelijk wordt gemaakt.

Wettelijke verplichting vs. vrijwillige engagementen

Voor veel bedrijven is het uitvoeren van een energieaudit een regelmatig weerkerende verplichting, hetzij in het kader van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EU-EED), in het kader van de omgevingsvergunning (in Vlaanderen) of de Wet Milieubeheer (in Nederland).

Andere bedrijven kiezen er vrijwillig voor, bijv. in het kader van deelname aan de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) van de Vlaamse Overheid of de Meerjarenafspraken (MJA’s) in Nederland.

Onze consultants begeleiden klanten al jaren met het uitvoeren van dergelijke audits die, afhankelijk van de specifieke vereisten, een combinatie zijn van elementen uit de Level 1, 2 en 3 audits. De bevindingen, waaronder de rendabiliteitsanalyse van eventuele investeringen, worden verwerkt in een rapport of energieplan, waarmee bedrijven praktisch aan de slag kunnen om energie te besparen en de ecologische voetafdruk te reduceren.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens (Fine) Chemicals? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.