Energiebeheer voor de industrie

Energiebeheer

In de industrie is energie vaak een belangrijke kostenpost. Vreemd genoeg wordt er bij veel bedrijven weinig of geen aandacht geschonken aan dit energieverbruik, en is er al helemaal geen structureel energiebeheer opgezet. De aankoopdienst staat in voor het onderhandelen van de energiecontracten, maar dient dit te doen zonder gedetailleerd inzicht in het verbruik en met weinig of geen capaciteit tot degelijke forecasting van de verbruiken in de toekomst.

Operatoren hebben geen zicht op de gevolgen van hun acties op het energieverbruik, en de milieucoördinator of het hoofd van de technische dienst ziet de opvolging van het energieverbruik niet als een prioriteit in hun al overvolle takenpakket.

Door dit gebrek aan overkoepelende opvolging blijven veel opportuniteiten ongerealiseerd, of verdwijnt het besparende effect na verloop van tijd. Waar deze bedrijven nood aan hebben, is een gestructureerd energiebeheerssysteem gericht op continue verbetering.

Energiebeheersysteem

De ISO 50001 norm bepaalt waaraan een goed energiebeheerssysteem moet voldoen. Met deze ISO norm als basis, zetten onze consultants een systeem op waarmee er voldaan wordt aan deze vereisten en waarmee er aanzienlijk kosten worden bespaard. Zo’n systeem bestaat uit onder meer

  • Een doordacht Energie Management Plan met relevante EnPIs (Energy Performance Indicators)
  • Meetinstrumentatie op belangrijke energieverbruikers
  • Automatische energiemonitoring met personaliseerbare rapportering
  • Periodieke opvolging
  • Organisatorische structuur met duidelijke stakeholders, verantwoordelijkheden en taken

Met onze adviezen helpen we bedrijven evolueren van versnipperde verantwoordelijkheden en ad-hoc initiatieven naar een permanent, gestructureerd en effectief energiebeheer. Een dergelijke transitie is bij de meeste bedrijven al gebeurd op vlak van kwaliteit en veiligheid, en nu zijn ook energie en duurzaamheid aan de beurt.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens (Fine) Chemicals? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.