Home Fine Chemicals Consulting Hygiënisch process design

Hygiënisch process design

Productie-installaties die in contact komen met voeding moeten gevrijwaard worden van allerlei vervuilingen en microbiële besmettingen. Agidens (Fine) Chemicals zorgt ervoor dat er aan de specifieke wet- en regelgeving inzake het hygiënisch ontwerp (EHEDG) van procesapparatuur voldaan wordt.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens (Fine) Chemicals? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.