Process solutions

In het productie- of verwerkingsproces van chemicaliën wordt een breed scala grondstoffen verwerkt. Deze verwerking gebeurt aan de hand van technieken zoals malen, mengen, verpompen, verhitten, oplossen … Agidens ontwerpt, bouwt en automatiseert volledige procesinstallaties voor de ontvangst of opslag van grondstoffen, de verwerking ervan en stockage van het eindproduct.

Home Fine Chemicals Process solutions

Process solutions