Opmaak bestekken

Een geslaagd project begint steeds met een goede probleemomschrijving, want nog te veel projecten lopen foutief af omdat de vraagspecificatie fout zit (planning en/of budget niet gerespecteerd, ontevreden gebruikers …). Als de vraag verkeerd gesteld is, dan blijkt het antwoord natuurlijk vaak (erg) fout te zijn.

Eindresultaat voor ogen

Onze specialisten zien vaak wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Dat is ook meteen de reden waarom zij veel beter kunnen omgaan met die problemen. Het helder formuleren van de vraag start bij het kennen van het juiste antwoord. Dankzij onze ervaring in de technische materie hebben onze experten bij het opstellen van de juiste vraagspecificatie al meteen een goed beeld van het eindresultaat.

Zo zijn zij de perfecte ondersteuning bij

Opstellen bestekken

Opstellen lastenboeken en ramingen

Begeleiding tijdens uitvoeringstraject

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Infra Automation? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.