RAMS

In installaties waar betrouwbaarheid en beschikbaarheid een belangrijke rol spelen, volgen we het RAMS-proces op. Daarbij nemenwe tijdens de volledige lifecycle van het project op regelmatige basis de aspecten Reliability, Availability, Maintainability en Safety (RAMS) grondig onder de loep, en indien noodzakelijk bijgestuurd.

Deze analyses combineren we met technieken als Fault Tree Analysis (FTA), Failure Mode, Effect and Criticallity Analysis (FMECA). Zo krijgen we een beter inzicht in de afhankelijkheden binnen de installatie en geven we een statistische benadering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid ervan.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Infra Automation? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.