Systeem engineering

Agidens besteedt veel aandacht aan het proces dat gevolgd wordt om een project te realiseren. Hoe gestructureerder dit proces verloopt, hoe hoger de kwaliteit van de eigenlijke installatie en hoe efficiënter het project tot stand komt.

Hiervoor volgen we een engineeringsproces gebaseerd op de norm ISO15288, waar de nadruk ligt op opvolgen van de eisen, raakvlakken tussen de subsystemen én verificatie en validatie van het systeem.

Het einddoel is steeds een meer beheerst proces, wat op zijn beurt invulling geeft aan een beter eindresultaat.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Infra Automation? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.