Safety engineering

Eén van de meest essentiële zaken aan machines is misschien wel de veiligheid ervan. Sinds de introductie van de Machinerichtlijn in 1996 is veel gereglementeerd. De verplichte risicobeoordeling (RIBO), gebaseerd op ISO 12100, maakt vandaag zelfs een juridisch dwingend onderdeel uit van een ontwerp.

Met meer dan 70 jaar ervaring heeft Agidens Infra Automation een bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van safety engineering. Rijkswaterstaat, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, Aquafin, VMM en Service Public de la Wallonie deden al een beroep op Agidens om hen door verscheidene dossiers functionele veiligheid te loodsen.

EN 13849 en EN 62061

Onze kracht schuilt dan ook vooral om steeds de meest stringente toepassing van de Machinerichtlijn te combineren met een gezonde economische insteek. In dat kader hebben we zowel ervaring met EN 13849-1 als met EN 62061. Beide hebben ze als doel vast te stellen in hoeverre veiligheidsmaatregelen geschikt zijn voor het reduceren van risico’s. Op die manier leveren we volledige analyses voor veilige machines.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Infra Automation? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.