Assetmanagement en onderhoudsmanagement

Agidens Infra Automation maakt een scan van het huidige assetmanagement en geeft advies over het opzetten van onder meer procedures, lifecycle cost analyse, implementatie van software en ISO 55000-certificering.

Goed assetmanagement vereist een efficiënte organisatie met goed geborgde processen en een assetmanagementorganisatie omvat verschillende aspecten. Agidens gebruikt het Lean Asset Management Program om organisaties te verbeteren.

Iedere organisatie is anders, daarom zorgen wij voor een oplossing op maat van de situatie en de noden. Hierbij besteden we de nodige aandacht aan het creëren van draagvlak bij medewerkers zodat ze de nieuwe werkwijze met betrekking tot assetmanagement ook daadwerkelijk aanvaarden en uitvoeren.

Assetmanagementscan

In korte tijd brengen wij de huidige manier van werken in kaart en stellen we de sterke en zwakke punten hiervan vast. Hieruit vloeit een plan waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen.

Assetmanagementsoftware

Een goede assetmanagementsoftware die afgestemd is op de organisatie is cruciaal voor het monitoren en uitvoeren van het assetmanagement. We ondersteunen bij de selectie en implementatie van de juiste Enterprise Asset Management Software.

ISO 55000-certificatie

ISO 55000 is de nieuwe ISO-norm voor het beheer van fysieke activa (assets). Agidens begeleidt bij het implementeren van de vereisten voor deze standaard. Daarbij werken we onafhankelijk van de officiële certificering.

Outsourcing assistance

Veel bedrijven besteden een deel van hun onderhoud uit, bijvoorbeeld in de vorm van een prestatiecontract, maar hieraan zitten vaak vele haken en ogen. Agidens begeleidt in een uitbestedingscontract, zodat bedrijven zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Processen & procedures

Assetmanagement kent een aantal processen die essentieel zijn voor de beschikbaarheid, risico’s en kosten van de assets.

  • Projectmanagement en engineering
  • Nemen van investeringsbeslissingen
  • Voorbereiden, plannen, uitvoeren en administreren van preventief onderhoud
  • Voorbereiden en plannen van planbare werkzaamheden, zoals correctief onderhoud of modificaties
  • Onderhoud door operators

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Infra Automation? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.