Vernieuwde keersluis Limmel sluit automatisch bij bedreiging Achterland

Keersluis Limmel

In opdracht van Rijkswaterstaat vernieuwde Agidens Infra Automation samen met Besix de keersluis in het Nederlandse Limmel, nabij Maastricht. Die keersluis vormt de poort tot de Maasroute, een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in België, Duitsland en Frankrijk, en heeft als functie het achterland te beschermen tegen hoogwater afkomstig van de Maas. Na meer dan 80 jaar dienst was het kunstwerk sterk verouderd en aan vervanging toe. Na de oplevering is Agidens 3 + 30 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud met behoud van performantie.

De renovatie van de keersluis in Limmel was een primeur voor opdrachtgever Rijkswaterstaat, het uitvoerend agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Het werd de eerste hoogwaterkering ter wereld die werd gebouwd en geëxploiteerd via een ‘Design, Build, Finance & Maintenance’-contract. De nieuwe keersluis beschermt het achterland tegen hoogwater, en sinds de oplevering kunnen er nu ook grotere binnenvaartschepen de keersluis bij Limmel passeren. Dit kadert in het project Maasroute om een alternatief te bieden voor het vrachtverkeer over de weg tussen onder andere Antwerpen, Rotterdam en Luik.

Hydraulisch hef- en daalmechanisme

Van Rijkswaterstaat kregen de betrokken partijen de ruimte om innovatieve oplossingen te verkennen. Om het falen van de keersluis tegen te gaan, het grootste risico en de belangrijkste vereiste van dit project, ontwierp Agidens een vernuftig elektrisch en hydraulisch hef- en daalmechanisme met visualisatiesysteem (ongeveer 5000 datapunten). Op die manier zakt de sluisdeur altijd en gelijkmatig op basis van de natuurwetten. Het is een robuust en innovatief mechanisme, samengesteld uit onderdelen van bewezen technologie. Zo worden zo min mogelijk beweegbare delen toegepast, wat resulteert in minder onderhoud.

Daarnaast nam Agidens ook de hele automatisering rond de bediening en besturing op afstand voor zijn rekening. De komende 30 jaar is Agidens Infra Automation bovendien verantwoordelijk voor het onderhoud met behoud van performantie.