Geavanceerde automatisering van unieke rolbasculebrug

Scheepsdalebrug

De Scheepsdalebrug in Brugge is onderdeel van de N9 en loopt over het kanaal Brugge-Oostende. Het Vlaamse Gewest besliste in 2007 de verouderde draaibrug volledig te vervangen door een nieuwe brug met compleet nieuwe sturing. De brug werd in 2009 gesloopt en in de periode 2009-2011 vervangen door een nieuw exemplaar.

Succesvolle THV krijgt opdracht

De opdrachtgever Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) schreef voor de werken een openbare aanbesteding uit. De Tijdelijke Handelsvereniging Depret (Burgerlijke Bouwkunde) – VBSC (staal) – Agidens (Elektromechanische uitrusting) won deze aanbesteding. Binnen de THV was Agidens verantwoordelijk voor de elektrische, mechanische en hydraulische aansturing en de daarmee gepaard gaande automatisering, visualisatie en afstandssturing.

Unieke rolbasculebrug primeur in België

Voor het concept van de nieuwe brug koos WenZ voor een geavanceerd rolbasculemodel. De indrukwekkende rolarmen van de brug springen hierbij meteen in het oog. De hefbeweging gebeurt langs de lengteas van de brug over de rolarmen, dwars op de as van het kanaal. De brug wordt in dit concept niet rond een vast draaipunt opgeheven, maar via een bewegend draaipunt, bestaande uit een boogvormig gedeelte dat op de onderbouw rolt, een Belgische primeur.

De brug ligt dwars op de vaarweg. Agidens gebruikte daarom twee gescheiden ballastkisten. Hiertoe zijn er 2 hydraulische vijzels geïntegreerd die zorgen dat de brug perfect evenwijdig kan bewegen. Agidens ontwierp voor de sturing hoogspannings- en laagspanningsborden die voldoen aan de recentste normeringen, uitgerust met een Mitsubishi-PLC en een Citect-visualisatiesysteem. Verder werd de volledige brugsturing in de bestaande afstandbediening van de brug geïntegreerd.

Gefaseerd project

Fase 1

De eerste fase omvatte de afbraak van de wegbrug. Tijdens de afbraakfase en de opbouw van de nieuwe brug voerde Agidens de studie van de brug uit. Daarnaast werd de brug ook ingepast in het sturingsconcept van de bestaande sluis die op dat moment nog niet gemoderniseerd was.

Fase 2

In de tweede fase vernieuwde THV-partner Depret NV alle betonstructuren. Tijdens de ombouw zorgde Agidens samen met VBSC voor de realisatie van het ontwerp van de nieuwe brugconstructie. De mechanica, hydraulica en sturing werden nauwgezet op elkaar afgestemd.

 

Fase 3

In fase 3 werd de brug ingevaren rekening houdend met de opgelegde maximale stremmingen die het lastenboek had opgelegd. De THV is er in geslaagd deze moeilijke operatie te realiseren op een kortere tijd dan gevraagd was. Hierdoor bleef de hinder op het kanaal tot het minimum beperkt.

Fase 4

In de laatste fase startte Agidens de brug op met de nodige testdocumenten en controlemetingen die de perfecte werking van de brug garandeert.

Minder vertragingen voor scheepvaart en verkeer

De nieuwe brug is 43 m lang en 19 m breed met 15 m hoge rolarmen, goed voor een totaalgewicht van 1.070 ton. Voor het wegverkeer zijn er nu 2 rijvakken voor het gemotoriseerd verkeer en een vrije busbaan. Afgescheiden daarvan zijn aan weerszijden brede fiets- en voetpaden voorzien.

Voor het scheepvaartverkeer verdween de centrale constructie van de draaibrug, waardoor de doorvaartbreedte werd vergroot van 16 naar 29 m. Vertragingen, zowel voor scheepvaart- als voor wegverkeer, werden veel kleiner door het snellere kantelmechanisme. Op vrijdag 27 mei 2011 opende Minister Hilde Crevits samen met burgemeester Patrick Moenaert de nieuwe Scheepsdalebrug.