Beschermde Vredesbrug voortaan veiliger én bedrijfszekerder

De Vredesbrug ligt heel kort boven het water en moet voor elke passage van een schip worden geopend. Omdat de installatie niet langer voldeed aan de veiligheidsvereisten en de beweging sneller en bedrijfszekerder moest, besliste Waterwegen & Zeekanaal (WenZ) de brug te renoveren.

Uitdagend concept

De Vredesbrug is een hefbrug met eenzijdige aandrijving en isostatische gelijkloopkabels. De zware brug wordt in evenwicht gehouden door twee zware tegengewichten en een belangrijk gewicht aan kabels. Bij een noodstop (massatraagheid) of spanningsuitval (wisselende zin van het belastingskoppel) moet de brug echter beheersbaar blijven. Daartoe wordt een 4 kwadranten flux vectorsturing gekoppeld met een wisselstroommachine met gelijkstroomkarakteristieken gestuurd door een redundante veiligheids-PLC met SIL3-veiligheidsfunctie.

De beweging van de brug is onderworpen aan enkele strenge eisen

  • De bewegingssnelheid moet steeds onder controle zijn.
  • Bij een noodstop of in geval van een spanningsuitval moet de kinetische energie progressief en gecontroleerd worden afgevoerd.
  • De beschikbaarheid en de betrouwbaarheid moet maximaal zijn.

De brug kan op vier manieren worden bediend

  • Via de SCADA-bediening in het lokale bedieningslokaal
  • Via de knoppenbediening in het lokale bedieningslokaal
  • Via een noodbediening in het lokale bedieningslokaal
  • Via een afstandsbediening over glasvezel vanuit de centrale bediening Oostdijk

Scope

Laagspanningsinstallatie sterkstroom en zwakstroom

Risico-analyse en Risico Reducerende Maatregelen

Redundante PLC met veiligheidsfunctie SIL3 en SCADA-oplossing

Algemeen laagspanningsbord met 4 kwadranten flux vector drivetechniek

PLC- en SCADA-aansturing en visualisatie

Redundante wisselstroommotor met gelijkstroomkarakteristiek als dynamische rem

Mechanische centrale reductor en spacers

Veiligheidsremmen en werkingsremmen

Meerjarig onderhoud

Projectfasen

Fase 1

Studie van de aandrijving: op basis van het ontwerp van de opdrachtgever werd een voorstudie met een belangrijk deel risicoanalyse. Het is immers een bijzondere uitdaging dat een beweegbare brug, tijdens beweging, zo drastisch van lastendaling wijzigt. Dit creëert belangrijke uitdagingen voor het veiligheidsontwerp. Vooral de noodzaak tot perfecte beheersing van de beweging en het binnen strikte grenzen houden van de onbalans brug-tegengewicht-kabels waren uitdagingen.

Fase 2

Tegelijkertijd werden de studies van de vermogen en sturingselectronica gestart.

Fase 3

Na borging door het Bestuur kwam de realisatiefase. In deze fase werden de bekabeling op de werf geplaatst en het ALSB- en stuurbord gefabriceerd en de PLC en SCADA software geschreven.

Fase 4

In de realisatiefase werden ook de hydraulische en mechanische apparatuur gefabriceerd en de gelijkloopsturing geprogrammeerd.

Fase 5

Omdat de installatie zo uniek is en geen voldoende grote buitendienststelling toeliet, waren een testopstelling buiten de installatie en uitgebreide FAT-testen nodig.

Veilig en bedrijfszeker ontwerp van industrieel erfgoed

De grootste uitdaging verbonden aan het project was ongetwijfeld het bijzondere aandrijfontwerp dat toegespitst was op een veilige en bedrijfszekere werking. De brug moest tijdens de ombouw maximaal beschikbaar blijven, wat een bijzondere uitdaging inhield. Vandaag is de als industrieel erfgoed geklasseerde Vredesbrug aangepast aan de meest moderne eisen van veiligheid en efficiëntie. Ze zorgt voor een veilige verbinding tussen de beide oevers van het kanaal.