Vernieuwde Wiedauwkaaibrug zorgt voor vlotter verkeer en efficiëntere bediening

Wiedauwkaaibrug

De Wiedauwkaaibrug is een draaispoorbrug aan het Muidegebied in Gent. Over de brug loopt spoorlijn 58 (2 sporen). De Wiedauwkaaibrug is een belangrijke schakel voor de spoorverbinding tussen Gent-Dampoort en Eeklo, via Wondelgem. Ook het goederenvervoer gebruikt deze draaibrug om Gent te verbinden met Zelzate, Terneuzen en het Kluizendok.

Modernisering nodig voor vlottere verkeersafwikkeling

Infrabel, beheerder van de Wiedauwkaaibrug, besliste in 2004 om de originele draaibrug uit 1924 te vervangen door een nieuw model conform de laatste technologische stand. Dit was nodig voor een vlotte verkeersafwikkeling in het Zuidelijk Havengebied van Gent, maar ook om een verhoging van de treinsnelheid van 40 tot 80 km/u mogelijk te maken. Daarnaast wou Infrabel met de modernisering de bediening van de brug sneller en efficiënter maken, de bedrijfszekerheid verhogen en een comfortabelere overweg maken voor wegverkeer en voetgangers en fietsers. De THV Agidens – Victor Buyck Steel Construction kreeg de opdracht van Infrabel. Agidens was verantwoordelijk voor de elektromechanische uitrusting en het projectmanagement; Victor Buyck voor de staalstructuur. Voor de hydraulica, de betonwerken, het heraanleggen van het spoor, de mechanische opbouw van de carroussel werden onderaannemers ingezet.

Efficiëntere bediening en meer bedrijfszekerheid

Voor de bediening van de vernieuwde brug voorzag Agidens een semi-automatische afstandssturing en moest de brug op aanvraag kunnen worden geopend. Daarnaast moest ook de bewegingstijd van de brug korter worden gemaakt om het doorgaande wegverkeer zo weinig mogelijk te stremmen op de aansluitende overwegen. Een feilloze werking van de brug was een absolute noodzaak voor Infrabel. Om hieraan tegemoet te komen voorzag Agidens een uitgebreid foutendiagnosesysteem om snel fouten op te sporen en te verhelpen in geval van probleem. Alle plc-sturingen en andere opstellingen zijn bovendien redundant uitgevoerd zodat de werking van de brug met hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd is.

Doorgedreven off-site testing voor minder hinder

Eén van de grootste eisen van de opdrachtgever was het beperken van de on-site aannemingsactiviteit omwille van de zware impact op de verschillende verkeersmodi. Agidens nam hiervoor de volgende maatregelen:

 • Voorafgaande simulatie om de brugbeweging te doortesten en operatoren op te leiden
 • Volledige proefopstelling off-site (!), inclusief FAT
 • 3D-modellering van de bestaande onderbouw en nieuwe bovenbouw
 • Uitgebreide topografische meetcampagnes ten behoeve van de spoorwerken en de betonstructuur.

De brug was een geklasseerd monument en dus moest het oorspronkelijke ontwerp worden behouden. Zo is deze brug samengebouwd met klinknagels, die volgens het oude procédé geplaatst zijn, en is de onderbouw uit blauwe hardsteen volgens ambachtelijke methodes terug in ere hersteld.

Beperkte implementatie- en opstartfase

De uiteindelijke vernieuwing on-site en hinder voor het verkeer werd beperkt tot minder dan één week. Dit was mogelijk door een gedetailleerde planning, strakke organisatie en feilloze samenwerking tussen alle betrokken partijen. Vanuit de werkplaats werd de brug met speciaal vervoer naar zijn uiteindelijke bestemming gereden en via een drijvend ponton op zijn plaats gezet. De duurtijd van de implementatiefase werd tot het absolute minimum beperkt en was een compromis tussen technische haalbaarheid en veiligheid. Tijdens de opstartfase daarna voerde Agidens de volgende operaties uit:

 • Aansluiten van de bekabeling tussen bedieningsgebouw en brug
 • Sterkstroom en zwakstroom van de installatie
 • Integratie in de seininrichting van Infrabel: opnemen van de seininrichting in de sturing en volledig testen
 • Opnieuw testen en borgen van alle veiligheidscomponenten
 • Aandrijving in bedrijf nemen
 • Testen van de signalisatie zoals weg en scheepvaartseinen & afsluithekken
 • Uitvoeren van de eerste draaibeweging on-site
 • Afwerken van de SAT (Site Acceptance Test)
 • Life cycle management na oplevering.