Vernieuwde Zelzatebrug zorgt voor continue zeescheepvaart op Kanaal Gent-Terneuzen

Zelzatebrug

Het Kanaal Gent Terneuzen verbindt Gent met de Westerschelde, een rechtstreekse verbinding met de Noordzee. Het kanaal is van levensbelang voor de Gentse economie. De gemeente Zelzate wordt doorsneden door dit kanaal. Beide delen van de gemeente zijn met elkaar verbonden door de Zelzatebrug, één van de grootste ophaalbruggen van België, en door de Zelzatetunnel.

Modernisering nodig voor continue zeescheepvaart

In 2008 was de elektromechanische uitrusting van de Zelzatebrug inmiddels ouder dan 20 jaar, sommige onderdelen zelfs meer dan 40. Door de verouderde apparatuur ontstonden steeds meer defecten en voldeed de installatie niet meer aan de huidige veiligheidsnormen.

Een betrouwbare werking van de brug was uiterst noodzakelijk aangezien ze cruciaal is voor continue zeescheepvaart en vlot wegverkeer. Daarom besliste het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer om de volledige elektromechanische uitrusting te vernieuwen en in orde te brengen met de huidige voorschriften.

Agidens kreeg als hoofdaannemer de opdracht en selecteerde Bosch Rexroth voor de hydraulische installatie, Vandezande voor de mechanische onderdelen en RDM Smeertechnieken voor de vernieuwing van de automatische smeerinstallatie.

Scope

De opdracht omvatte de vernieuwing van de bestaande elektromechanische uitrusting:

100% redundante PLC-sturing voor controle van de kritische stuurtechnische vergrendelingen

Volledig dubbele redundante glasvezelring tussen de bedieningstoren en de beide brugkelders en dit via volledig gescheiden traject

Redundante scadabediening ter vervanging van de oude lessenaarbediening

Vernieuwing van de bestaande hoogspanningsinstallatie in het bestaande bedieningsgebouw voor energievoorziening van het bedieningsgebouw en de linkerbrugklap met zijn technieken

Nieuwe hoogspanningsinstallatie, kant rechteroever van het Zelzatekanaal voor energievoorziening van rechterbrugklap met zijn technieken.

Ontmantelen van oude relaiszaal in het bedieningsgebouw voor de sturing van beide brugklappen.

Nieuwe laagspanningsstuurborden en borden algemene diensten in elke brugkelder voor de sturing van de desbetreffende brugklap en zijn aanwezige vergrendelingen en technieken.

Volledige vernieuwing van de scheepvaartsignalisatie, van de hydraulische installatie voor de bascullebeweging én van de mechanische en hydraulische installatie voor vergrendeling onder het contragewicht.

Volledige vernieuwing van mechanische en hydraulische installatie voor vergrendeling (opspanning) op de kopse kanten van de brugklappen.

Redundantie voor continue werking

De sturing is opgebouwd uit een dubbele redundante glasvezelring tussen de respectievelijke brugkelders en het bedieningsgebouw. De besturingssequentie die de beide brugklappen synchroon aandrijft, wordt uitgevoerd door een hot redundante Schneider Premium plc-opstelling in het bedieningsgebouw.

De veiligheidsvergrendelingen van de brug worden bewaakt door een hot redundante plc per brugkelder. De bovenliggende Vijeo Citect Scada-software is redundant uitgevoerd in de bedieningstoren. In elke brugkelder werd bovendien een Scada-opstelling voorzien voor onderhoudswerkzaamheden.

Beperkte stremming weg- en scheepvaartverkeer
De grootste uitdaging in het project was ongetwijfeld de eis dat de brug slechts een periode van 6 aaneensluitende weken mocht worden gestremd voor het wegverkeer en slechts beperkt gestremd voor het scheepvaartverkeer. De brug kon dus bewogen kunnen worden tijdens de elektromechanische ombouw.

Snellere, bedrijfszekere en onderhoudsvriendelijke brug

De nieuwe sturing en aandrijving van de brug zijn uiterst betrouwbaar. Zowel op het gebied van bedrijfszekerheid en efficiëntie betekent dit voor de klant een absolute meerwaarde. Door het snelle opstarten van de installaties en de snellere sequenties van sturingsacties zijn de wachttijden voor het landverkeer aanzienlijk verminderd. Door de zeer uitgebreide bewaking en datacaptatie kunnen de technieken beter worden opgevolgd in de onderhoudsmodule. In geval van problemen kan men daardoor sneller diagnoses trekken en interventietijden beperken.