24/7 support service

24/7 support service

In een 24/7 productieomgeving moet ieder proces en elk onderdeel van een installatie ononderbroken kunnen functioneren. Herhaaldelijke onderhoudsstilstanden en onverwachte onderbrekingen kunnen nadelig zijn voor het rendement en de bedrijfszekerheid. Daarom zorgt Agidens Life Sciences 24 uur op 24 en 7 dagen per week voor technische ondersteuning.

Service Level Agreement

Om onze klanten een duidelijk kader te bieden met betrekking tot onze onderhoudsdiensten, bieden wij een Service Level Agreement die nauwkeurig beschrijft welke ondersteuning we bieden aan welke voorwaarden. Deze overeenkomst heeft een looptijd van één of meerdere jaren en wordt aangepast naargelang de noden van het bedrijf.

Telefonisch, VPN-verbinding of on-site

De 24/7 service van Agidens garandeert continue ondersteuning, ook buiten de kantooruren. Bedrijven die een Service Level Agreement afsluiten kunnen bij onverwachte problemen met de installatie op ons servicenummer terecht, en worden in contact gebracht met één van onze service engineers die vervolgens telefonisch, via VPN-verbinding of on-site tussenkomt, afhankelijk van de vraag en de ernst van de storing.

Elke oproep wordt tevens gelogd en gerapporteerd zodat we deze informatie kunnen gebruiken om gelijkaardige storingen in de toekomst te vermijden of zelfs voorkomen.

Waarom Agidens voor 24/7 support service?

  • Met een SLA bieden we serviceondersteuning voor automatiseringssystemen en onverwachte kosten/stilstanden verminderen.
  • Terwijl we als professionele contractor ons focussen op onderhoud en herstellingen, kunnen onze klanten zich focussen op hun kerntaken, wat zorgt voor meer efficiëntie en lagere kosten.
  • We zijn in staat om 24/7 support voor de productieplant te voorzien, ook vanop afstand.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Life Sciences? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.