Home Nieuws Infra Automation Creatie van nieuwe algemene en centrale automatiseringsstandaard voor De Vlaamse Waterweg

Creatie van nieuwe algemene en centrale automatiseringsstandaard voor De Vlaamse Waterweg

Sinds enkele decennia automatiseert De Vlaamse Waterweg in samenwerking met Agidens verschillende sluizen en bruggen op en nabij de Vlaamse rivieren. Veel van deze installaties zijn gebouwd op verschillende technologische fundamenten. Om deze installaties centraal te kunnen aansturen en de transparantie over de toegepaste technologieën te behouden, had De Vlaamse Waterweg Agidens eerder de opdracht gegeven om een ​​nieuw CCTV-concept te creëren dat de enige technologische automatiseringsstandaard zal worden voor alle bestaande en toekomstige infrastructuurwerken. Het project omvat de bouw van een videobeheersysteem voor verschillende bestaande en nieuwe Remote Control Centers en wordt uitgevoerd in samenwerking met onze partner Tein Technology voor opname, beheer en presentatie van de beelden aan de operators.

Agidens heeft nu ook de gunning verkregen voor de volgende stap in dit project, een raamovereenkomst voor de Remote Control SCADA, waarbij alle “natte objecten” in Vlaanderen in verschillende remote control centers worden geïntegreerd.

Samen met het CCTV-project en andere servicecontracten heeft Agidens Infra hiermee zijn betrokkenheid bij alle bestaande ‘natte’ infrastructuur in Vlaanderen veiliggesteld.

De eerste implementatie is voorzien tegen eind april 2021. De Vlaamse Waterweg streeft ernaar om de komende 6 jaar alle controlesystemen om te bouwen naar de nieuwe norm.