Duurzaam ondernemen

Home Over Agidens Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als internationale onderneming kunnen we ons beleid op het vlak van duurzaam ondernemen consistent doortrekken naar al onze diensten, divisies en vestigingen wereldwijd.

Ethisch ondernemen

Agidens verbindt zich tot ethisch ondernemerschap en verwerpt elke vorm van discriminatie, intimidatie en geweld op de werkvloer, in zijn relaties en andere activiteiten. Respect voor individuele waarden en rechten vormen de basis voor onze relaties met klanten, medewerkers en andere stakeholders. We streven naar gelijke kansen en een gelijke behandeling voor al onze medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een open, constructieve dialoog met lokale overheden, sociale partners en alle andere groepen die bij onze activiteiten betrokken zijn, is ons doel. Waar mogelijk steunen we lokale initiatieven op sociaal, cultureel en economisch vlak.

We laten onze medewerkers alleen in veilige, hygiënische en gezonde omstandigheden werken. We beogen voor elke medewerker een goed evenwicht tussen werk en privé.

Ecologisch ondernemen

We willen de impact op het milieu en onze CO2-uitstoot minimaliseren door zelf te kiezen voor ecologische en energie-efficiënte infrastructuur, processen en producten, en door deze waarden ook op te nemen in ons eigen aanbod van producten en diensten. We moedigen duurzame mobiliteit aan, zoals fietsen naar het werk, openbaar vervoer, een milieuvriendelijker wagenpark en carpoolen.

Ontdek meer over Agidens