Incompany opleidingen iRCM: incompany opleiding

iRCM: goed onderbouwd en toch vlot onderhoud opzetten

Reliability Centered Maintenance (RCM) is een methodiek om vast te stellen welk onderhoud nodig is om het door u gewenste niveau van technische betrouwbaarheid te halen. Industrial RCM werkt twaalf keer zo snel als klassiek RCM en is daarom meer geschikt voor reguliere technische omgevingen, zoals productielijnen, gebouwensystemen of infrastructuur.

De enige algemeen aanvaarde methodiek

Toonaangevende organisaties als de meeste ministeries van Defensie, nationale spoorwegorganisaties en vele chemische bedrijven schrijven RCM voor als standaard methodiek. De klassieke manier om een RCM-analyse uit te voeren, analyseert alles wat theoretisch ooit mis zou kunnen gaan met een installatie. Ze is dus zeer grondig, maar ook tijdrovend. Daarom wordt deze in de praktijk alleen toegepast op risicovolle installaties.

Industrial RCM werkt twaalf keer zo snel als klassiek RCM en is daarom meer geschikt voor reguliere technische omgevingen, zoals productielijnen, gebouwensystemen of infrastructuur. Bovendien beantwoordt een Industrial RCM analyse vragen die een klassieke RCM studie niet beantwoordt, zoals de vraag welke maatregelen en reservedelen nodig zijn, als u in bepaalde gevallen kiest voor storingsafhankelijk onderhoud.

INHOUD

 • Algemene begrippen en onderhoudsstrategieën
 • Oorzaken van storingen
 • Opstellen van een eisenpakket voor een installatie en een component
 • Opstellen van een master equipment list
 • FMECA en Criticallity ranking
 • RCM en Indstrial RCM
 • Opstellen eisen (functionele storingen, vaststellen mogelijke oorzaken, effecten en gevolgen, keuzecriteria voor geschikte vormen van onderhoud, storingspatronen en vaststellen van geschikte onderhoudsintervallen)
 • Inspectiemethodieken (trillingsmeting, infrarood, ultrasoon, olie-analyse, motor current analysis
 • Bijzondere aspecten van elektrotechnisch onderhoud
 • Opstellen eisen (functionele storingen, vaststellen mogelijke oorzaken, effecten en gevolgen, keuzecriteria voor geschikte vormen van onderhoud, storingspatronen en vaststellen van geschikte onderhoudsintervallen)
 • Inspectiemethodieken (trillingsmeting, infrarood, ultrasoon, olie-analyse, motor current analysis
 • Bijzondere aspecten van elektrotechnisch onderhoud
 • Root Cause Analysis
 • Economische aspecten van preventief onderhoud

Praktische details

Doelgroep

Maintenance en reliability engineers en managers van onderhoudsdiensten.

Groepsgrootte

Max. 12 personen.

Cursusduur

Driedaagse cursus.

Op de derde dag van de opleiding hebben de cursisten de mogelijkheid om hun eerste ervaringen mer iRCM te bespreken.

Zet de stap naar
efficiënter onderhoud!

Versterk je kennis, versnel je onderhoudsprocessen en zorg voor een hogere technische betrouwbaarheid. Grijp deze kans om met Industrial RCM je onderhoud naar een hoger niveau te tillen.