Expertise Industrial Services Energie & Duurzaamheid

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Overbrug de kloof tussen de klimaatdoelstellingen en de realiteit met de bewezen energie- en duurzaamheidsexpertise van Agidens. Werk energie-efficiënt met maatwerkservices en een gedegen aanpak.

We implementeren energiebesparende maatregelen, volgen ze op én zien toe op het behoud ervan, om de cyclus van doorlopende verbetering in stand te houden.

 

VAN AMBITIEUZE PLANNEN NAAR REALITEIT

Energie en duurzaamheid zijn dringende en actuele kwesties. Uiteraard vanwege de hoge energieprijzen, maar evengoed omdat steeds meer bedrijven ambitieuze doelen stellen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Niettemin gaapt er vaak een enorme kloof tussen ambitie en realiteit. Agidens werkt dan ook nauw samen met klanten die klimaatneutraal willen worden.

Om het energieverbruik naar beneden te halen, moeten we in de eerste plaats een goed beeld hebben van de verschillende energiestromen. Zodra we weten wanneer, waar, waarom en hoeveel energie je verbruikt, kunnen we je helpen om verspilling op te sporen en verbeteringen door te voeren.

Vervolgens is het tijd voor actie op basis van die inzichten, door verspilling tegen te gaan en een strategie op korte, middellange en lange termijn te formuleren voor energieoptimalisatie (bv. minder verbruiken) en decarbonisatie (bv. minder uitstoten).

Bij Agidens staan we onze klanten gedurende het hele proces bij: van de implementatie van quick-wins tot de complete herziening van het productieproces en de introductie van nieuwe technologieën waarmee de uitstoot aanzienlijk kan worden teruggedrongen.

Door energiemonitoring en -beheer te integreren in een ruimer kader van assetmonitoring, zorgen we ervoor dat de gerealiseerde energiebesparingen en uitstootverlaging blijvend zijn en dat er doorlopend wordt gezocht naar verdere verbeteringen.

Energie-audit

Krijg inzicht in energiestromen. Onze specialisten brengen het verbruik van water, lucht, gas, elektriciteit en stoom in kaart om verspilling op te sporen en verbeterpunten te identificeren. Vervolgens integreren we deze inzichten in een gestructureerd implementatieplan.

 

Energieoptimalisatie en decarbonisatie

Zet de auditresultaten om in praktische energiebesparende en/of uitstootverlagende maatregelen en implementeer quick-wins. Onze specialisten evalueren samen met jou verschillende scenario’s en bespreken technologische alternatieven met het oog op decarbonisatie. We helpen je bij het bepalen van de scope, de engineering en de implementatie van optimalisatieprojecten en -processen.

 

 

Energy Management System

Implementeer een gestructureerd en effectief Energy Management System volgens ISO-50001. Onze consultants werken een gedetailleerd plan uit, stellen KPI’s en stakeholders vast, automatiseren de monitoring en rapportage en zorgen voor een heldere organisatiestructuur. Zo ben je zeker van blijvende resultaten.

 

Agidens maakt je wegwijs in het milieubewuste tijdperk waarin duurzaamheid niet langer een optie is, maar een noodzaak. Profiteer van onze expertise om je energieverbruik te verlagen, je afvalberg te verkleinen en je bedrijfsefficiëntie te maximaliseren. Timmer aan het succes van je bedrijf met een minimale ecologische voetafdruk.

Tom Lesire SMO Manager Services bij Agidens

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VERSUS VRIJWILLIGE VERBINTENISSEN

De meeste middelgrote en grote bedrijven zijn wettelijk verplicht om op regelmatige basis energie-audits te houden en te investeren in energiebesparende maatregelen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de Europese Richtlijn betreffende energie-efficiëntie, milieuvergunningen (Vlaanderen) en de Wet milieubeheer (Nederland). Sommige bedrijven nemen vrijwillig deel aan initiatieven zoals de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomst of de Nederlandse Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.

De consultants van Agidens verzorgen audits op maat voor onze klanten, op basis van hun specifieke behoeften. Met behulp van de uitgebreide rapporten en energieplannen die daaruit voortkomen, kunnen bedrijven energie besparen, de beste investeringen kiezen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en duurzaamheid stimuleren.

BEWEZEN EXPERTISE

Projecten

Oiltanking

Agidens & PowerPulse joined forces for an energy audit at OTSA, delivering a roadmap to optimize their energy policy. The results that emerged from this audit were significant: despite previous efforts and audits of OTSA, Agidens identified more than 15% of potential energy savings.

Strategic energy plan for OTSA

Meer lezen

SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER

Heeft je bedrijf klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd? Zijn die doelstellingen haalbaar, ambitieus of volslagen onmogelijk? Heb je een duidelijk plan om klimaatneutraal te worden? Is je onderneming bereid om alles in vraag te stellen of houd je het liever op quick-wins? Laat ons weten wat je uitdagingen zijn.

VERWANTE OPLOSSINGEN

Lifecycle Support

Heb je problemen met de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van je processen? Werk je met verouderde systemen? Of heb je moeite met het inplannen van preventief onderhoud en het aanbrengen van wijzigingen in het productieproces?

Meer info

Maintenance & Reliability

Agidens streeft naar een maximale technische betrouwbaarheid van installaties. Onze maintenance- en reliability-engineers hebben heel wat praktische ervaring in preventief onderhoud, onderhoud gericht op betrouwbaarheid, root cause-analyses en het beheer van reserveonderdelen.

Meer info

Veiligheid

Een bedrijf dat zijn activiteiten efficiënt en veilig wil uitoefenen, moet zijn weg vinden in de complexiteit en de uitdagingen op het gebied van technische veiligheid. Onze uitgebreide dienstverlening omvat services zoals HAZOP, ATEX, procesveiligheid in overeenstemming met IEC-61511 en machineveiligheid volgens ISO-13849.

Meer info