Expertise Validation & Testing Cleanroomvalidatie

Validatie voor cleanrooms & operatiekwartieren

Cleanrooms, GMP-kritische ruimtes, operatieruimtes en flowbanken vallen onder de (verplichte) internationale voorschriften zoals EU, FDA, ISO 14644 of ISO12469, PIC/s en GMP Annex 1. Dit brengt een verplichting tot initiële validatie en periodieke hervalidatie met zich mee. Agidens zorgt voor advies, ondersteuning en uitvoering van validatietesten.

Onze Testing & Inspection Services consultants zijn experts in het uitvoeren van aangewezen kwalificatietesten en helpen bij het controleren of installaties aan de internationale regelgeving voldoen. In overleg werken we een protocol uit voor de kwalificatie van nieuwe installaties (as-built) en de periodieke kwalificaties.

Type testen

 • Luchthoeveelheidmetingen
 • Drukverschilmetingen
 • Integriteittest HEPA-filters met fotometer of deeltjesteller
 • Luchtsnelheids- en debietmetingen
 • Deeltjesconcentratie metingen (stofclassificatie)
 • Recovery test of hersteltijdstest
 • Microbiologische monsternames (oppervlakte staalname en actieve en passieve luchtstaalname)
 • Ruimte-afwerking
 • P&ID checks
 • Luchtstromingspatronen (visualisatie en registratie)
 • Temperatuur- en relatieve vochtigheidsmetingen
 • Licht- en geluidsmetingen

Projectverloop

In de gebruikersvereisten worden de acceptatiecriteria vastgelegd en daarna de meetmethoden waarop deze bepaald worden. Die kwalificatietesten zijn afhankelijk van het validatie masterplan, de gevolgde wetgevingen en het ontwerp van de cleanroom, productieruimte, operatieruimte of LAF-kast. Er wordt getest volgens de geldende richtlijnen.

Op vraag geeft Agidens ook advies over het opstellen van het validatie masterplan of het validatieprotocol van de installatie.

Ellen Van Der Plas Sales Manager Life Sciences bij Agidens

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Bevalt onze aanpak je? We horen graag van je!

VERWANTE OPLOSSINGEN

Proces- en reinigingsvalidatie

Procesvalidatie garandeert een focus op patiëntveiligheid, productkwaliteit en data-integriteit voor zowel producenten als consumenten. Daarnaast begeleidt en helpt Agidens je bij je reinigingswerkzaamheden in laboratoriumomgevingen en farmaceutische productie-installaties.

Meer info

Kwalificatie van analytische instrumenten

De betrouwbaarheid van apparatuur en de nauwkeurigheid en integriteit van de analyseresultaten zijn van groot belang. Onze oplossingsgerichte en multidisciplinaire consultants ondersteunen je voortdurend om te voldoen aan de regelgeving.

Meer info

Thermische validatie

Life Sciences evolueren en er kunnen geen compromissen worden gemaakt op het gebied van temperatuurcontrole en compliance. Thermische validatieservices spelen dan ook een cruciale rol in maatwerkoplossingen voor sterilisatieprocessen en gecontroleerde opslag.

Meer info

Computersysteem-
validatie

CSV biedt producenten het gedocumenteerde bewijs dat hun geautomatiseerde (computer)systemen consistent presteren en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoen.

Meer info