Nummerlocatie

Nummerlocatie

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

 

 • Gebruik betaallijnen: 070 22 20 28; 070 22 46 88; 070 22 49 85; 070 22 14 15; 070 22 42 00; 070 22 42 01; 070 22 43 64
 • Dienstenaanbieder: Agidens International NV, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1
  • KBO-nummer: 0468.070.629
  • BTW-nummer: BE 0468.070.629
 • Omschrijving: Voor het aanroepen van technische ondersteuning op basis van een bestaand SLA-contract.
 • Website Agidens: www.agidens.com
 • Prijs van de dienst:
  • Maximale kost: € 0,30 per minuut, BTW inclusief
 • Nummer vergunning volgens wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten:
  • niet van toepassing
 • Startdatum van de dienst: 01/01/2011
 • Einddatum van de dienst: Open einde
 • De hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens: niet van toepassing

Bij klachten

 • Per briefwisseling: Agidens International nv, Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht
 • Per e-mail: info@agidens.com
 • Per telefoon: +32 3 641 17 70