Agidens behaalt erkende ISO27001-certificering voor informatiebeveiliging

Agidens behaalt erkende ISO27001-certificering voor informatiebeveiliging

Agidens, een toonaangevende Europese leverancier van automatiseringsoplossingen voor de industriële procesindustrie, heeft aangekondigd dat het bedrijf de ISO27001:2013-audit succesvol heeft voltooid. Daardoor is het hoogste niveau van informatiebeveiliging voor zijn klanten gewaarborgd. De ISO27001-certificering toont aan dat Agidens zich inzet voor informatiebescherming van het eigen bedrijf, en de data van zijn klanten. Tevens is het garantie van de businesscontinuïteit. De certificering werd bereikt na de succesvolle afronding van een strenge audit.

ISO27001 biedt richtlijnen voor een uitgebreid Information Security Management System (ISMS), een systematische aanpak voor het beheren van informatie die alle mensen, processen en IT-systemen omvat en ervoor zorgt dat alle gegevens vertrouwelijk blijven. Het wordt beschouwd als de gouden standaard als het gaat om informatiebeveiliging. De certificering versterkt de positie van Agidens als een van de meest beveiligde dienstverleners. Het getuigt van nauwgezette beveiligingsprocedures en -praktijken die het bedrijf en zijn medewerkers volgen.

Als onderdeel van het certificeringsproces werd het ISM van Agidens streng geëvalueerd en beoordeeld door een externe auditor op interne beveiliging en privacybescherming. Agidens voldeed aan de strikte compliance-normen van de ISO. Om de status te behouden, zal Agidens een jaarlijkse auditcyclus ondergaan om aan te tonen dat het zich aan de ISO-normen houdt en verbeteringen in de eigen interne processen laat zien.

 

Architectuur die veiligheid, privacy en compliance beschermt

Het certificeringsproces was een gezamenlijke onderneming, met steun uit het hele bedrijf. Privacy en gegevensbescherming zijn een belangrijk aandachtsgebied van Agidens en deze certificering is de nieuwste mijlpaal in het kader van informatiebeveiliging. Agidens geeft daarmee blijk van streven naar informatiebeveiliging.

Gert Vanden Bergh, IT Director bij Agidens: “We zijn ongelooflijk trots dat onze veiligheidsassesment 100% geslaagd is. Bij Agidens hebben we onder andere een architectuur opgebouwd die de veiligheid, privacy en compliance beschermt van de gegevens die we verwerken. Met de certificering laten we onze klanten weten dat wij informatiebeveiliging hoog in acht nemen en onze continuïteit kunnen verzekeren bij onvoorziene omstandigheden.”

Volgens Vanden Bergh is de certificering een eerste stap naar een onafhankelijke internationale certificering: “ISO27001 heeft niet alleen betrekking op onze informatiebeveiligingsmethoden en organisatie, maar kijkt ook naar de faciliteiten, de toegangscontrole tot gebouwen en kantoren en hoe we de toegang tot informatie beheren. Het gaat om de manier waarop gegevens veilig worden beheerd, opgeslagen en geraadpleegd, en om het volledige beheer van het supply-chainmanagement dat daarbij komt kijken.”

Maarten Wouters, Information Security Manager bij Agidens voegt er nog aan toe: “Het komt er nu op aan om toe te zien dat alle uitgezette richtlijnen en maatregelen goed worden opgevolgd door onze medewerkers en dat we gedurende het jaar voldoende evaluatiemomenten inlassen zodat we tijdig kunnen bijsturen en de beveiliging jaarlijks verder kunnen laten groeien.”