Energies
3 min. leestijd

Nieuwe, veilige en efficiënte opslag en truckverlading voor Stolthaven

Om de pompcapaciteit van Tankput 1 (TP1) en Tankput 2 (TP2) te verbeteren, met de veiligheidsregels van de overheid als leidraad, én een verbeterde kwaliteit en efficiëntie van de operationele workflows te bewerkstelligen, deed Stolthaven Moerdijk een beroep op Agidens. Met onze expertise op het gebied van Process & Mechanical, E&I, Automatisering, Safety en Netwerken, profileerde Agidens zich andermaal als een betrouwbare one-stop-shop.

 

Ruud de Leede, Global E&IA manager Stolt-Nielsen: “Door het verhogen van de pompcapaciteit en verdergaande automatisering wilden we de safety en de efficiëntie van onze operationele processen verhogen. Hierbij was het een vereiste om in een beperkte ruimte een zo ergonomisch mogelijke werkomgeving te creëren. Daarnaast was het belangrijk dat de operators in het veld meer informatie kregen via de on-field geïnstalleerde HMI’s. Die werden voorzien van een QR reader die gekoppeld werd aan het bestaande order-based loading systeem om wachttijden van onder meer de truckverladingen te verbeteren.”

MULTI-
DISCIPLINAIRE
SCOPE

 • Basic & Detailed Engineering
 • Process, E&I, Automation en Safety Engineering
 • Construction & follow-up
 • Network analysis, virtualization, design & implementation
 • Testing & Commissioning
 • Maintenance & Support
Stolthaven Case

ORDER-BASED LOADING MET QR CODES

Om de operationele workflow te optimaliseren, hechtte Agidens veel belang aan order based loading. Daarmee sluiten we de digitale cirkel van verkooporder over werkorder en het fysiek laden op het laadperron tot en met de registratie van de laadgegevens en de aanmaak van de factuur – en dat zonder manuele gegevensinvoer tijdens het laadproces. Op die manier behoren de verschillende papierstromen tot het verleden.

Paolo Toffano, Project Manager Agidens: “Dit project zijn we gestart met de validatie van de truckverlading in 3D modelling, gevolgd door calculatie van de mechanische piping en flows. Vooraleer we het automatiseringstraject opstartte, zorgden we eerst voor de E&I engineering en de safety compliance. In een latere fase connecteerden we de alarming direct met het SCADA-systeem. Op die manier worden alarmen en gebeurtenissen gefilterd en enkel verzonden naar de juiste personen via e-mail, SMS of de app.”

Gefaseerde uitvoering, strikte deadlines en veiligheid

De oplossing diende in verschillende fases geïmplementeerd te worden: eerste fase commissioning in april 2020, voltooide commissioning in oktober 2020.

 • Een goede communicatie en planning met Stolthaven Moerdijk was hierbij cruciaal. Het volledige softwarepakket werd geïmplementeerd in de eerste fase, deels verborgen en inactief omdat de mechanische werken nog moesten plaatsvinden.

Strikte deadlines en stringente veiligheidsregels op de site vereisten duidelijke communicatie.

 • Goede communicatie tussen de verschillende interne disciplines en Stolthaven Moerdijk.

De implementatie van notificaties via SMS, mail en app.

 • Het huidige netwerk was niet optimaal ingericht om dat mogelijk te maken. Samen met de IT-afdeling van Stolthaven Moerdijk is een nieuwe opzet gemaakt voor het netwerk op basis van gezamenlijk opgestelde requirements, én achteraf succesvol geïmplementeerd.

“De twee laadplaatsen op TP1 werden beide omgebouwd. Daarbij hielden we rekening dat 1 laadplaats steeds operationeel bleef. Door vanaf dag 1 te werken als 1 projectteam, met naast Agidens en Stolt Engineering ook andere contractors en Stolt Operation, hebben we ondanks COVID-19 belemmeringen een mooi project binnen de vooropgestelde tijd opgeleverd. Door de multidisciplinaire aanpak, 3D modelling, review procedures, operationele kennis en een gestructureerde software FAT verliep de ombouw zonder grote vertraging en veiligheidsincidenten.”

Ruud de Leede Global E&IA Manager bij Stolt-Nielsen

TECHNISCHE INFORMATIE

 • Alarm forwarding via SMS, mail en app
 • Integraal ontwerp van proces en automatisering voor optimale operaties
 • ATEX-proof HD touchscreen op laadplaatsen
 • QR-scanners in het veld ter ondersteuning van de operators

Verwante projecten

Nieuwe en efficiënte menginstallatie voor Q8

Meer informatie

Terminal Management System ALINE bij Nynas

Meer informatie

Major upgrade for existing tankpits

Meer informatie