Expertise Thermische validatie Validatie van washers

Validatie van washers

In de kern van elk sterilisatieproces staan de washers. Zij zijn essentiële machines die zorgen voor de reiniging en thermische desinfectie van herbruikbaar operatiemateriaal. Onze validatie-experts zorgen ervoor dat washers optimaal presteren, met strikte naleving van internationale normen en richtlijnen.

INTERNATIONALE NORMEN & RICHTLIJNEN

Om aan te tonen dat de reinigings- en desinfectieprocessen van instrumentenwasmachines correct verlopen, moeten deze periodiek worden gevalideerd. Bij de validatie van reinigings- en desinfectieprocessen van instrumentwasmachines nemen onze validatie-experts de normen NEN-EN-ISO 15883-1, NEN-EN-ISO 15883-2 en NPR-CEN-ISO/TS 15883-5 in acht.

 

NEN-EN-ISO 15883 – 1 & 2

De basisnormen voor reiniging en desinfectie.

NPR-CEN-ISO/TS 15883 – 5

Specifieke richtlijnen voor het testen en valideren van prestaties.

Grondige validatie voor optimale prestaties

Identificatie & analyse

Elke validatie begint met een zorgvuldige identificatie van de washer en bijbehorende componenten (zoals karren, detergenten, en droogmiddelen). We vergelijken de werkelijke prestatieparameters (zoals temperatuur en volume van het detergent) met de ingestelde normen om nauwkeurigheid te garanderen.

Drie-staps validatieproces

Onze validatie omvat een diepgaande analyse van drie cruciale criteria om te zorgen voor onberispelijke reiniging, desinfectie en droging van medische instrumenten:

  • Reiniging: we controleren de dosering van detergenten en monitoren de wasprestaties met gespecialiseerde apparatuur, om zeker te zijn van een grondige reiniging.
  • Desinfectie: de effectiviteit van de desinfectie wordt gewaarborgd door nauwkeurige temperatuurmetingen, uitgevoerd met mobiele sensoren.
  • Droging: een grondige visuele inspectie bevestigt de efficiëntie van het droogproces, essentieel voor het behoud van steriele condities.

Contacteer ons voor meer informatie

Bij Agidens staat de kwaliteit van het sterilisatieproces voorop. Onze validatie-experts hanteren de hoogste standaarden en technieken om te zorgen dat de washers voldoen aan alle geldende normen en het operatiemateriaal veilig en effectief gereinigd wordt.

Ellen Van Der Plas - Agidens