Energies
2 min. leestijd

Strategisch energieplan voor Oiltanking Stolthaven

De nood aan een optimaliseringstraject op het vlak van energiebeheer bij OTSA (Oiltanking Stolthaven) gaf aanleiding tot een analyse van het huidige energieverbruik. Agidens en PowerPulse sloegen hiervoor de handen in elkaar en leverden op basis van een grondige energieaudit een concreet stappenplan om het energiebeleid van het bedrijf structureel aan te pakken.

 

In het kader van een milieuvergunningsaanvraag diende een energieaudit uitgevoerd te worden, op basis waarvan het energieplan voor de gehele site moest worden opgemaakt. OTSA richtte zich hiervoor tot Agidens, waarmee het al ruim vier decennia samenwerkt op vlak van tank gauging en twee decennia voor procesautomatisering.

OTSA vertrouwde deze opdracht toe aan Agidens door de terminal-specifieke expertise die ze kan bieden, aangevuld met specialisatie op vlak van energiebeheer. Daarnaast werkt Agidens nauw samen met de consultants van PowerPulse, die gespecialiseerd advies leveren op het vlak van het energieproductieproces, de aankoopstrategie voor energie en de energiecontracten..

AANPAK

Grondige
data-analyse

In het kader van de energieaudit werkte de expert energiedeskundige van Agidens nauw samen met de medewerkers van OTSA. Agidens ging aan de slag met de beschikbare documenten en meetdata uit de bestaande automatiseringssystemen en voerde een aantal on-site onderzoeken uit om ontbrekende data op te zoeken. Dit alles werd gebruikt om de belangrijkste energieverbruikers te identificeren.

Beperking energieverbruik

De onderzochte data leverde een duidelijk beeld op van de draaiuren en verbruiken. Daarnaast werden de processen en toegepaste technieken doorgelicht. Hieruit werden een aantal verbeteringen geïdentificeerd en gebudgetteerd en werd de rendabiliteit ervan berekend. Agidens voorziet bovendien ondersteuning bij de implementatie van deze optimalisaties.

Optimalisatie energieaankoop

PowerPulse ging met o.a. de kwartuurverbruiken aan de slag om OTSA’s verbruiksprofiel en de impact ervan op de energiecontracten en –facturen te analyseren. Hiertoe werden eveneens de aankoopstrategie en prijzen doorgelicht in functie van het marktaanbod om op die manier het optimalisatiepotentieel te kwantificeren.

RESULTATEN

Agidens concretiseerde het resultaat van de energieaudit in een duidelijk stappenplan.

Energieverspilling elimineren

Verhogen van de energie-efficiëntie van de bestaande installaties

Het structureel organiseren van energiebeheer binnen de organisatie

  • Deze resultaten gaven tevens een beter inzicht op de te besteden investeringsbudgetten voor energiebesparende maatregelen voor de komende jaren.
  • Agidens zorgt voor de verdere ondersteuning op het vlak van het energiebeheer en de eventuele implementatie van ISO50001. Hierdoor zal OTSA haar activiteiten blijvend verduurzamen.

De resultaten van deze audit waren significant: ondanks eerdere inspanningen en audits van OTSA, wist Agidens toch meer dan 15% aan potentiële besparingen te identificeren. En hoewel energie al geruime tijd goed wordt ingekocht, wist PowerPulse nog bijna 10% besparingspotentieel op de factuur te vinden.

Project Manager bij OTSA

Verwante projecten

Nieuwe en efficiënte menginstallatie voor Q8

Meer informatie

Nieuwe, veilige en efficiënte opslag en truckverlading

Meer informatie

Terminal Management System ALINE bij Nynas

Meer informatie