Fine Chemicals
2 min. leestijd

Jaarlijks 50% minder mechanische inspecties
dankzij geoptimaliseerde Maintenance & Reliability

Bij een wereldspeler in materiaal- en recuperatietechnologie zorgt een vierkoppig Agidens-team voor het optimaliseren van de mechanische inspecties. De niet-relevante inspecties werden geschrapt en ook de frequentie daalde op jaarbasis met gemiddeld vijftig procent, steeds met focus op maximaal rendement van de machines. En dankzij de vergaarde en gedocumenteerde kennisdatabank is alle relevante maintenance informatie volledig geborgd.

 

Optimale efficiëntie van machines

De eerste fase van de samenwerking bestond uit het in kaart brengen van alle mogelijke inspecties. Daaropvolgend stelde Agidens inspectiedocumenten op zodat alle informatie steeds geborgd is.

Sophie Vermeulen, Reliability & Maintenance Engineer bij Agidens: “Uit onze analyse bleek dat voor een heel aantal inspecties de frequentie verlaagd kon worden, en dat er overbodige inspecties konden worden geschrapt. Het uitgangspunt is steeds maximaal rendement garanderen voor de machines, maar dat staat niet gelijk aan te veel inspecties. Enkel en alleen al door deze twee zaken aan te passen, bekwamen we een reductie van gemiddeld vijftig procent in aantal inspecties per jaar. Ook hebben we in overleg met de inspecteurs de inspectierondes zo ingericht dat ze de inspecties zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.”

Door de grondige aanpak van Agidens beschikken de in-house inspecteurs nu over meer tijd om de nodige inspecties grondig uit te voeren.

UITDAGINGEN

Verschillende diensten, elk met eigen methodieken en denkwijzen

Agidens zorgde voor een uniforme uitgeschreven werkwijze over alle diensten heen.

Tijd van in-house inspecteurs is beperkt

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, lopen de Agidens-consultants mee met de inspecteurs tijdens hun rondes. Deze ‘on the job’-aanpak heeft als voordeel dat zij hun werk konden doen, en Agidens ondertussen veel waardevolle informatie bemachtigde.

 

Resultaten

Per dienst gemiddeld de helft minder inspecties
Uitgebreide kennisdatabase voor volledige borging van alle relevante maintenance informatie
Efficiëntere looproutes ontwikkeld zodat inspecteurs zo weinig mogelijk tijd verliezen bij hun verplaatsingen op de 111 ha grote site

Vervolgstappen

Het huidige CMMS-systeem van onze klant is ondertussen zo’n vijftien jaar operationeel, en er wordt dan ook hard gewerkt aan een nieuw CMMS-systeem. Sophie Vermeulen: “Onze opgedane ervaring is in kader daarvan waardevolle input voor het interne projectteam. Ook bij het voorbereiden van de data om van het oude naar het nieuwe systeem over te putten, kan Agidens de nodige ondersteuning bieden.”

“Een dynamische productieomgeving heeft dynamische onderhoudsplannen nodig, die continu aangepast en onderhouden moeten worden. Agidens was hierbij de geschikte partner om ons daarbij te ondersteunen.”

Reliability Manager

Verwante projecten

Nieuwe bio-vergistingsinstallatie voor Ecoson

Meer informatie

Vloeibare meststoffeninstallatie voor DCM

Meer informatie

Terminal Management System ALINE bij Nynas

Meer informatie