Expertise Thermische validatie Validatie van lage temperatuur sterilisatoren

Validatie van lage temperatuur sterilisatoren

Voor de validatie van lage temperatuur sterilisatoren (LTS of H2O2-sterilisator) nemen onze validatie-experts de volgende normen en/of adviezen in acht: NEN-EN-ISO 14937, NEN-EN-ISO 11138, NEN-EN-ISO 11140-1, NEN-EN-ISO 22441.

Validatie

Niet alle materialen die moeten worden gesteriliseerd zijn resistent tegen de hoge temperaturen van thermische sterilisatie. Als alternatief voor thermische sterilisatie wordt chemische sterilisatie met waterstofperoxide (H2O2) gehanteerd voor deze materialen.

Hoe verloopt de validatie van lage temperatuur sterilisatoren?

Identificatie van de LTS

De programma’s van de LTS worden geanalyseerd door middel van 3 analyses

  • Opvolging van de temperatuur en druk tijdens de sterilisatiecyclus met behulp van mobiele sensoren.
  • Gebruik van biologische indicatoren voor de verificatie van microbiële afdoding.
  • Plaatsing van chemische indicatoren op de moeilijkst bereikbare plaatsen zodat volledige dispersie van waterstofperoxide in de sterilisatiekamer wordt nagegaan.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Agidens heeft meer dan 25 jaar ervaring in validatie & compliance en is een gekende naam in de ziekenhuiswereld. Onze klanten vertrouwen ons omwille van onze kennis van zaken en ‘no nonsense’-aanpak, en met een betrouwbare service zijn we een lange-termijnpartner.

Ellen Van Der Plas - Agidens