Expertise Thermische validatie Validatie van sealers

Validatie van sealers

Laminaatzakken in ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven moeten zorgvuldig worden gesloten om een product steriel te bewaren. Om aan te tonen dat de sealapparatuur voor laminaatzakken op de juiste wijze functioneert, dient deze periodiek gevalideerd te worden.

Voor de validatie van sealers nemen onze validatie-experts de volgende normen in acht: NEN-EN 868-5 en NEN-EN ISO 11607-2.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Agidens heeft meer dan 25 jaar ervaring in validatie & compliance en is een gekende naam in de ziekenhuiswereld. Onze klanten vertrouwen ons omwille van onze kennis van zaken en ‘no nonsense’-aanpak, en met een betrouwbare service zijn we een lange-termijnpartner.

Ellen Van Der Plas - Agidens