Expertise Thermische validatie Stoomkwaliteitstesten ISO EN285

Stoomkwaliteitstesten
ISO EN285

Autoclaven gebruiken stoom die geleverd wordt door een stoomgenerator. De kwaliteit van de stoom bepaalt mee het algemene succes van de sterilisatie met de autoclaaf. Voor de validatie van de stoomkwaliteit van een stoomgenerator nemen onze validatie-experts de norm EN 285 in acht.

Controle chemische stoomkwaliteit

Een te hoog gehalte niet-condenseerbare gassen zorgt voor inefficiënte warmteoverdracht. Dit leidt tot inefficiënte of onvolledige sterilisatie. Oververhitte stoom heeft minder capaciteit om warmte over te dragen dan verzadigde stoom. De stoom moet immers eerst afgekoeld worden tot de condensatietemperatuur voordat latente warmte kan vrijgegeven worden. Hierdoor zal het langer duren voordat het stoomvolume reduceert, waardoor er minder vacuüm gecreëerd wordt en de penetratiekracht van de stoom lager ligt.

Tijdens contact met koelere voorwerpen (bv. leidingen en lucht) condenseert stoom. Als de stoomvochtigheid te hoog is, kan het condensaat de poriën in het verpakkingsmateriaal verstoppen. Daardoor vermindert de penetratiekracht van de stoom, wat leidt tot inefficiënte of onvolledige sterilisatie, én eveneens tot natte ladingen.

Door analyse in een gekwalificeerd laboratorium controleert Agidens de chemische kwaliteit van de stoom.

“Om chirurgische instrumenten in ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven veilig te kunnen (her)gebruiken worden ze na gebruik gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd in stoomsterilisatoren. Om aan te tonen dat stoomsterilisatoren correct functioneren, dienen ze periodiek te worden gevalideerd. De Hoge Gezondheidsraad (HGR 9256 – mei 2017) raadt die stoomkwaliteitstesten zelfs jaarlijks aan.”

Ellen Van Der Plas Sales Manager Life Sciences bij Agidens

Contacteer ons voor meer informatie

Agidens heeft meer dan 25 jaar ervaring in validatie & compliance en is een gekende naam in de ziekenhuiswereld. Onze klanten vertrouwen ons omwille van onze kennis van zaken en ‘no nonsense’-aanpak, en met een betrouwbare service zijn we een lange-termijnpartner.

Ellen Van Der Plas - Agidens