Expertise Thermische validatie Validatie van autoclaven

Validatie van autoclaven

Autoclaven zijn naast de wasmachines de installaties die de centrale sterilisatie in een ziekenhuis draaiend houden. Voor de validatie van autoclaven nemen onze validatie-experts de volgende normen in acht: NEN-EN 285, NEN-EN-ISO 17665-1, NPR-CEN-ISO/TS 17665-2, en wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen van het RIVM en de HGR.

Autoclaven en wasmachines zijn cruciale apparaten voor de centrale sterilisatieafdeling in een ziekenhuis. Na reiniging en desinfectie wordt materiaal in autoclaven met stoom gesteriliseerd, waarna het weer klaar is voor gebruik in de operatiekamer.

 

Validatieproces van autoclaven

Identificatie van de autoclaaf en bijbehorende materialen (kar en verpakking) vindt als eerste plaats. In de volgende stappen van de validatie worden de gemeten parameters (zoals temperatuur en druk) van de autoclaaf vergeleken met de vooraf ingestelde waarden.

Vacuüm lektest

Met behulp van een mobiele druksensor wordt nagegaan of de autoclaaf in staat is om een vacuüm te creëren en behouden

Bowie & Dick test

Succesvolle sterilisatie kan enkel na verwijdering van lucht uit de kamer. Hierna kan de gegeneerde stoom zich verspreiden doorheen heel de kamer kunnen. Voor het nagaan van deze vereiste wordt een dubbele controle gehanteerd:

  • Het gebruik van het testsysteem van het ziekenhuis (ETS of papieren testpakket)
  • De opvolging van de temperatuur en druk met behulp van mobiele sensoren

Validatie van de sterilisatieprogramma’s

Sterilisatie

Meting van de temperatuur en druk met behulp van mobiele temperatuursensoren. Alle acceptatiecriteria vanuit de norm worden getoetst tijdens dit validatieproces.

Droging
Grondige visuele inspectie en/of weging van de paketten

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Agidens heeft meer dan 25 jaar ervaring in validatie & compliance en is een gekende naam in de ziekenhuiswereld. Onze klanten vertrouwen ons omwille van onze kennis van zaken en ‘no nonsense’-aanpak, en met een betrouwbare service zijn we een lange-termijnpartner.

Ellen Van Der Plas - Agidens