Home Onze projecten Energies Nieuwe, veilige en efficiënte opslag en truckverlading voor Stolthaven Moerdijk

Nieuwe, veilige en efficiënte opslag en truckverlading voor Stolthaven Moerdijk

Stolthaven Moerdijk - Nederland
Sector Energies
Scope Terminal Automation
Land Nederland

Om de pompcapaciteit van Tankput 1 (TP1) en Tankput 2 (TP2) te verbeteren, met de veiligheidsregels van de overheid als leidraad, én een verbeterde kwaliteit en efficiëntie van de operationele workflows te bewerkstelligen, deed Stolthaven Moerdijk een beroep op Agidens Energies. Met onze expertise op het gebied van Process & Mechanical, E&I, Automatisering, Safety en Netwerken, profileerde Agidens zich andermaal als een betrouwbare one-stop-shop.

Stolthaven Moerdijk is onderdeel van Stolt-Nielsen Limited, een wereldwijde aanbieder van veilige opslagdiensten voor vloeistoffen en gassen in bulk. Met een mondiaal netwerk van 16 eigen en joint-venture terminals biedt het bijna vijf miljoen m³ opslagcapaciteit aan.

Ruud de Leede, Global E&IA manager Stolt-Nielsen: “Door het verhogen van de pompcapaciteit en verdergaande automatisering wilden we de safety en de efficiëntie van onze operationele processen verhogen. Hierbij was het een vereiste om in een beperkte ruimte een zo ergonomisch mogelijke werkomgeving te creëren. Daarnaast was het belangrijk dat de operators in het veld meer informatie kregen via de on-field geïnstalleerde HMI’s. Die werden voorzien van een QR reader die gekoppeld werd aan het bestaande order-based loading systeem om wachttijden van onder meer de truckverladingen te verbeteren.”

Multidisciplinaire scope

Basic & Detailed Engineering

Process, E&I, Automation en Safety engineering

Construction & follow-up

Network analysis, virtualization, design & implementation

Testing & Commissioning

Maintenance & Support

Order based loading met QR-codes

Terminal Automation

Om de operationele workflow te optimaliseren, hechtte Agidens veel belang aan order based loading. Daarmee sluiten we de digitale cirkel van verkooporder over werkorder en het fysiek laden op het laadperron tot en met de registratie van de laadgegevens en de aanmaak van de factuur – en dat zonder manuele gegevensinvoer tijdens het laadproces. Op die manier behoren de verschillende papierstromen tot het verleden.

Paolo Toffano, Project Manager Agidens Energies: “Dit project zijn we gestart met de validatie van de truckverlading in 3D modelling, gevolgd door calculatie van de mechanische piping en flows. Vooraleer we het automatiseringstraject opstartte, zorgden we eerst voor de E&I engineering en de safety compliance. In een latere fase connecteerden we de alarming direct met het SCADA-systeem. Op die manier worden alarmen en gebeurtenissen gefilterd en enkel verzonden naar de juiste personen via e-mail, SMS of de app.”

Gefaseerde uitvoering, strikte deadlines en veiligheid boven alles

De oplossing diende in verschillende fases geïmplementeerd te worden: eerste fase commissioning in april 2020, voltooide commissioning in oktober 2020.

  • Een goede communicatie en planning met Stolthaven Moerdijk was hierbij cruciaal. Het volledige softwarepakket werd geïmplementeerd in de eerste fase, deels verborgen en inactief omdat de mechanische werken nog moesten plaatsvinden.

Strikte deadlines en stringente veiligheidsregels op de site vereisten duidelijke communicatie.

  • Goede communicatie tussen de verschillende interne disciplines en Stolthaven Moerdijk.

De implementatie van notificaties via SMS, mail en app.

  • Het huidige netwerk was niet optimaal ingericht om dat mogelijk te maken. Samen met de IT-afdeling van Stolthaven Moerdijk is een nieuwe opzet gemaakt voor het netwerk op basis van gezamenlijk opgestelde requirements, én achteraf succesvol geïmplementeerd.

Ondanks Covid-19 geen vertragingen

Ruud de Leede: “De twee laadplaatsen op TP1 werden beide omgebouwd. Daarbij hielden we rekening dat 1 laadplaats steeds operationeel bleef. Door vanaf dag 1 te werken als 1 projectteam, met naast Agidens en Stolt Engineering ook andere contractors en Stolt Operation, hebben we ondanks COVID-19 belemmeringen een mooi project binnen de vooropgestelde tijd opgeleverd. Door de multidisciplinaire aanpak, 3D modelling, review procedures, operationele kennis en een gestructureerde software FAT verliep de ombouw zonder grote vertraging en veiligheidsincidenten.”

Technische informatie

  • Alarm forwarding via SMS, mail en app
  • Integraal ontwerp van proces en automatisering voor optimale operaties
  • ATEX-proof HD touchscreen op laadplaatsen
  • QR-scanners in het veld ter ondersteuning van de operators

Relax … Your terminal is under control

Van eigen terminal managementsystemen over geautomatiseerde veiligheidsoplossingen tot tank gauging en procescontrolesystemen. Al 50 jaar levert Agidens Energies betrouwbare proces- en automatiseringsoplossingen voor bulk liquid opslag terminals. Daarbij streven altijd naar flexibele oplossingen die de efficiëntie verhogen en zorgen we er tegelijkertijd voor dat de terminal voldoet aan de meest recente (veiligheids)normen.

Onze voornaamste kracht? We design to build: efficiënt ontworpen met flexibiliteit voor dagelijkse operations in overeenstemming met de noodzakelijke of gewenste normen.