Home Onze projecten Infra Automation Ontwerp & bouw van simulator voor afstandsbediening (AWATAR)

Ontwerp & bouw van simulator voor afstandsbediening (AWATAR)

De Vlaamse Waterweg NV - België
Sector Infra Automation
Scope Bediencentrale
Land België

Bedieningssimulator AWATAR

Maar liefst 70 miljoen ton goederen wordt jaarlijks via de Vlaamse Waterweg getransporteerd. 427 beweegbare kunstwerken op deze waterwegen, zoals bruggen, sluizen, stuwen en pompstations, vormen een belangrijke schakel in het logistieke proces. Zo’n 100 van hen worden bediend vanuit lokale afstandsbedieningscentrales. De Vlaamse Waterweg wil tegen 2032 álle beweegbare kunstwerken bedienen vanuit drie afstandsbedieningscentrales, in Willebroek, Hasselt en Evergem. De Vlaamse Waterweg vertrouwde voor dit project op Agidens voor de realisatie van AWATAR, een soort virtuele assistent die deze ambitieuze plannen zal helpen realiseren én ervoor moet zorgen dat het traject van schepen over een langere afstand vlotter ingepland zal kunnen worden.

Het Automatische Waterwegen: Training And Referentiecentrum of kortweg AWATAR wordt een cruciale schakel en hulpmiddel in deze transitie. AWATAR simuleert de virtuele bediening van kunstwerken met verschillende camerastandpunten, verkeerssituaties en weersomstandigheden zonder de reële bediening te verstoren.  De functionaliteit van AWATAR is tweeledig. Enerzijds zullen scheepvaartbegeleiders op een uniforme manier worden opgeleid voor hun nieuwe, digitale toekomst, anderzijds wordt het een standaard referentie-ontwerp, op basis waarvan nieuwe en bestaande kunstwerken en afstandsbedieningscentrales worden geautomatiseerd en ontworpen. Voorts staat Awatar toe om voorgestelde aanpassingen aan installaties uitvoerig te testen en evalueren.

Agidens ontwikkelde samen met Intergo een uniforme bedienplek en de standaard voor bediening en bewaking van de kunstwerken.
Met Supportsquare werd de virtuele omgeving opgezet voor de bediening.

Met een succesvolle oplevering van de AWATAR simulator is alvast een eerste stap gezet naar doeltreffend scheepvaartmanagement, 24/7.

 

Scope

 • Advies en consulting
 • Process design & engineering
 • Software engineering
 • E&I engineering
 • Contstructie (mechanical en E&I)
 • Automatisering
 • Testing & commissioning
 • Maintenance en servicesupport

Plan van aanpak

Samenstellen werkgroep met binnenvaartbegeleiders (BVB en VTS)

Personen die werkzaam zijn in verschillende huidige afstandsbedieningcentrales in heel Vlaanderen en/of werken op specifieke locaties met een speciaal karakter.

Organiseren van verschillende workshops, met focus op

 • (her)Ontwerp SCADA-beelden
 • Onderzoek werkbelasting (simultaan bedienen van kunstwerken)
 • Ergonomie werkplek
 • Onderzoek en ontwerp van nieuwe bedienplek (duo-werkpost)
 • Camera-opstelling op de kunstwerken
 • Camara-indeling om het zicht op het kunstwerk op afstand te verbeteren
 • Eyetracking
 • Ontwerp technische schermen voor VTS

Maken van nieuwe documenten en standaarden

 • Algemeen handboek voor bediening van kunstwerken
 • Style guide centrale bediening bruggen, sluizen, stuwen en pompen
 • Zicht bij afstandsbediening bruggen en sluizen

Ontwerp 3D-wereld

Inclusief weers- en seizoensinvloeden (bv. laagstaande zon in de winter).

Animatie van de kunstwerken

Met bijhorende bibliotheek boordevol verschillende schepen en type weggebruikers.

Maken van een camera planningstool

In de toekomst is het mogelijk om het zicht op de kunstwerken te bepalen aangezien de positie van de inplanting van de camera virtueel bepaald en getest kan worden.

Ontwikkeling SCADA-beelden van verschillende 3D-kunstwerken

Koppeling tussen 3D-wereld, nieuwe SCADA en nieuwe duo-bedienplekken

Opzetten trainersmodule

Maakt het mogelijk om de simulatie on-the-fly aan te passen.

Bouwen en inrichten trainingsruimte

Met twee duo-werkplekken én trainerswerkplek.

Opzetten e-learningplatform

De bedieningssimulator moest op technisch vlak zo goed mogelijk de verschillende reële technische installaties benaderen. Tijdens de workshop maakten we gebruik van mock-ups zodat iedereen zicht had op hoe de bediencentrale er ging uitzien. Na de feedback op de mock-ups bouwden we de bediencentrale na in virtual reality zodat de bedienaar kon ervaren hoe de bedienplek er kwam uit te zien en wat voor invloed de positionering van de bedienplekken ten opzichte van elkaar zou zijn. Finaal kwamen we zo tot een uniforme bedienplek.

Tom Haesebrouck, project manager Agidens Infra Automation

Resultaten

 • Standaard uniforme bedienplek voor nieuwe bediencentrales
 • Trainings/kenniscentrum voor de opleiding van alle bedienaars in Vlaanderen
 • Creatie nieuwe documenten en standaarden voor afstandsbediening van kunstwerken

Technische informatie

 • Unity: ontwikkeling 3D-wereld /planningstool camera
 • Vijeo Citect: ontwikkeling SCADA
 • Siemens SIMATICS S7-400 F: noodstop en koppeling kunstwerken met bediencentrale
 • Creon: leverancier duo-bedienplek

Partners

Dit project werd mede gerealiseerd met de hulp van Intergo en SupportSquare.

Op 11 mei 2021 bezocht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de AWATAR simulatieruimte in Willebroek.

Video ©RTV

Project Awatar van 14’05” tem 16’13”