Upgrades & migraties bij procesautomatisering

Verouderde geautomatiseerde systemen kunnen heel wat problemen veroorzaken: systeemuitbreidingen zijn niet meer mogelijk, de installatie voldoet niet meer aan de wetgeving, de ondersteuning is niet meer gegarandeerd of de onderhoudskosten blijven gestaag stijgen. Een migratie of update is in vele van deze gevallen aangewezen of zelfs een noodzaak.

Migraties richten zich op het verhogen van de efficiëntie, de beschikbaarheid van een installatie en het verlengen van de levensduur ervan. Agidens (Fine) Chemicals maakt installaties up-to-date: verouderde delen krijgen een update of worden indien nodig vervangen. Bovendien zorgen we voor migraties en upgrades van volledige automatiseringssystemen of van één of meerdere onderdelen bij PLC/SCADA, elektrische installaties en -borden, communicatiekaarten en drivers en MES.

Migratie in drie stappen

Inventarisatie

De eerste fase is een inventarisatie van de bestaande systemen en functionaliteiten. Eerst wordt alle hard- en software geïnventariseerd. Daarna worden alle functionaliteiten (receptsturingen, communicatie, grafcet sturingen ..) en back-ups bekeken. Is er interne of externe proceskennis aanwezig? Wat is de status van de documentatie? Wij bekijken hoe lang de migratie maximum mag duren: is er ruimte voor een langere stilstand of dient er een gefaseerde ombouw te gebeuren? Een gedetailleerde inventaris is de basis voor een geslaagde migratie.

Opstellen van een migratieplan

Tijdens deze fase worden de verzamelde gegevens met elkaar in verband gebracht. Hieruit komen één of meerdere mogelijke oplossingen. In samenspraak met de klant kiezen we een nieuw automatiseringssysteem en bepalen we de standaarden waaraan het moet voldoen. Enkele aandachtspunten zijn:

  • Risicoanalyse: wat zijn de gevolgen en risico’s bij een upgrade? Is er een gevolg voor de overige infrastructuur? Heeft de stilstand een gevolg voor de operationele werking?
  • Concept: keuze van de nieuwe systemen, software of componenten. We migreren bijvoorbeeld heel het systeem of enkel de CPU (en niet I/O’s), we kiezen onder meer de communicatietechnologie.
  • Planning: we vermijden een ‘big bang’-benadering en bepalen controleerbare deelprojecten. Daarnaast stellen we een actieplan op en benoemen we concrete milestones.
Implementatie

Met een doordacht en duidelijk gecommuniceerd plan starten we de eigenlijke migratie. We voeren in deze fase de detailed engineering uit en implementeren het nieuwe automatiseringssysteem (hardware en software). Uitvoerige testen, zowel off site (FAT) als on-site (SAT) garanderen een vlotte overgang naar het nieuwe systeem. Indien mogelijk laat een fallback-scenario toe om te allen tijde terug te keren naar de oude (of een werkbare) situatie.

We zorgen daarbij voor de nodige as-built documentatie en handleidingen met beschrijvingen van de wijzigingen: andere programmeertaal, nieuw communicatieprotocol, elektrische schema’s, operator manuals, etc.  Een professioneel onderhoudsteam biedt 24/7 support.

Agidens (Fine) Chemicals voor upgrades en migraties

  • Agidens heeft een omvangrijke engineeringcapaciteit. We doen zowel kleine als grootschalige migraties en zorgen daarbij voor de nodige continuïteit (een uitgebreid team garandeert een vlot verloop van het migratieproces).
  • We zijn erkend integrator van verschillende automatiseringssystemen: Siemens, Rockwell Automation, Wonderware, GE, Schneider Electric.
  • Een speciaal onderhoudsteam is opgeleid om 24/7 service support te bieden aan onze klanten.
  • Agidens gaat samen met de klant op zoek naar de beste oplossing en mikt met een kwaliteitsoplevering op een langetermijnrelatie.
  • Onze projectaanpak garandeert een tijdige oplevering. We zijn het gewoon om migraties en upgrades door te voeren tijdens korte shutdowns.
  • We zorgen voor een verhoogde beschikbaarheid van het systeem. Zo kan de installatie in orde worden gebracht volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens (Fine) Chemicals? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.