ATEX: advies, ondersteuning & training

ATEX (ATmosphères Explosibles) geeft de relatie weer tussen explosiegevaar en de veiligheidsmaatregelen die kunnen worden toegepast.  Explosiegevaar kan voorkomen bij het gebruik van gassen en/of stoffen of bij het ontstaan van gassen en/of stoffen als nevenproduct. Onze ATEX-dienstverlening bestaat onder meer uit ATEX 153 en ATEX 114, en opstellen van explosieveiligheidsdocumenten (EVD) en zonering, inclusief zoneringstekeningen.

Belangrijke richtlijnen met betrekking tot ATEX

  • De ‘sociale- of werkgeversrichtlijn’ 1999/92/EG (ATEX 153) gaat erover dat werkgevers zorg dienen te dragen voor een explosieveilige werkomgeving.
  • De ‘productrichtlijn’ 2014/34/EU (ATEX 114) bepaalt de voorschriften voor apparaten en installaties welke actief zijn in zones waar stof- en/of gasexplosiegevaar mogelijk is.

Onze dienstverlening omtrent ATEX omvat

  • Advies en ondersteuning om werkplaatsen/ruimten te ontzien of beheersbaar te maken conform de ATEX wet- en regelgeving (ATEX 153).
  • Advies en ondersteuning om producten of installaties zodanig te ontwerpen of beheersbaar te maken dat ze voldoen aan ATEX 114.
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).
  • Opstellen van een zonering, inclusief zoneringstekeningen.
  • Het verzorgen van ATEX-trainingen op maat.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens (Fine) Chemicals? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.