Stoomkwaliteitstesten EN 285

Hebt u uw autoclaven en sterilisatieprocessen perfect onder controle? Prima! Maar wat met de kwaliteit van de gebruikte stoom op de sterilisatie-afdeling? EN 285-testen geven hierover meer inzicht. De Hoge Gezondheidsraad (HGR 9256 – mei 2017) raadt die stoomkwaliteitstesten zelfs jaarlijks aan.

Home Life Sciences Validatie & Compliance Stoomkwaliteitstesten EN 285

Stoomkwaliteitstesten EN 285

De Hoge Gezondheidsraad (HGR 9256 – mei 2017)

Validatieplan

Bij installatie

Voorwerp Beschrijving Frequentie Uitvoerder
IQ Bepaalt of de machine gebruiksklaar is 1 Fabrikant
OQ Bepaalt of het toestel de verwachte sterilisatie oplevert 1 Fabrikant
PQ Bepaalt of de lading correct is blootgesteld aan het sterilisatieproces 1 Gekwalificeerde gebruiker of extern bedrijf

In routine

Voorwerp Beschrijving Frequentie Uitvoerder
Kwaliteit van de stoomkwaliteit Analyse van de watertoevoer volgens de normvereisten 1 x / jaar Gekwalificeerd extern bedrijf
Bowie & Dick test Evaluatie van de effectieve luchtextractie en de goede penetratie van de stoom Elke dag Gebruiker
Vacuümtest Evaluatie van de dichtheid van de kuip van de sterilisator 1 x / week Gebruiker
Thermometrische test Evaluatie van de sterilisatie bij een routinelading 1 x / jaar Gekwalificeerde gebruiker of extern bedrijf

Een te hoog gehalte niet-condenseerbare gassen zorgt voor inefficiënte warmteoverdracht. Dit leidt tot inefficiënte of onvolledige sterilisatie. Oververhitte stoom heeft minder capaciteit om warmte over te dragen dan verzadigde stoom. De stoom moet immers eerst afgekoeld worden tot de condensatietemperatuur voordat latente warmte kan vrijgegeven worden. Hierdoor zal het langer duren voordat het stoomvolume reduceert, waardoor er minder vacuüm gecreëerd wordt en de penetratiekracht van de stoom lager ligt.

Tijdens contact met koelere voorwerpen (bv. leidingen en lucht) condenseert stoom. Als de stoomvochtigheid te hoog is, kan het condensaat de poriën in het verpakkingsmateriaal verstoppen. Daardoor vermindert de penetratiekracht van de stoom, wat leidt tot inefficiënte of onvolledige sterilisatie, én eveneens tot natte ladingen.

Door analyse in een gekwalificeerd laboratorium controleert Agidens de chemische kwaliteit van de stoom.

Hoe kunnen wij helpen?

Kennismaken met Agidens Life Sciences? We luisteren graag naar je vragen en uitdagingen.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.